pencere'yi korsan bastı

Yayınevimiz ürünlerinin basılabilir veri dosyalarına (pdf) dönüştürülerek internet yoluyla ve sosyal medya aracılığıyla yayıldığını ve paylaşıldığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz.

Bilindiği gibi kitap, fikir ve sanat eseridir. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre kitabın çoğaltma ve yayma hakkı yalnızca yazarına aittir. Çoğaltılması ve yayılması ancak yazarınca devredilmesi koşuluyla yayın hakkı verilmiş yayınevince yapılabilir.

Bu hakkın verilmediği kişilerce kitabın dönüştürülerek ya da çoğaltılarak yayılması ister baskı yoluyla, ister internet ya da sosyal medya yoluyla olsun suçtur. Hem hukuken, hem ahlaken hırsızlıktır, korsanlıktır. Yayım ve dağıtımın ücretsiz olması bu suçu ortadan kaldırmaz.

Ticari amaçla olmasa bile, herhangi bir ürünümüzün, her ne biçimde olursa olsun yayınevimizce üretilmemiş kopyalarının dijital ya da kağıt baskı olarak çoğaltılması ve paylaşılması da bireylerin suça ortak olması anlamına gelmektedir.

Yazarlarımızın ve yayınevimizin mali ve manevi haklarını korumak için, hak ihlaline yol açanların ceza ve tazminat yoluyla verdikleri zararın bedelini ödemesi için bütün yasal yolları kullanacağımızı açıklıkla ilan ederiz.

Bütün yurttaşlarımızı yasadışı yollarla dönüştürülmüş, çoğaltılmış ve yayılmış fikir ve sanat eserlerini paylaşmamaya, bu hırsızlığa ve korsanlığa ortak olmamaya çağırıyoruz.

pencere-sey®
Pencere Sağlık Eğitim Yayınları