İÇERİK
  

  Hakkımızda 04.10.2006
  Dr. Ped. Yeşim Kesgül Sercan / Doç. Dr. Ped. Oya Güngörmüş Özkardeş / Dr. Psk. Nilgün Peker / Prof. Dr. Mustafa Sercan
 Dr. Yeşim Kesgül Sercan, Pedagog

1984’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Pedagoji Bölümü’nü bitirmiş, ardından aynı üniversitenin Çocuk Sağlığı Enstitüsü'nde Ana Çocuk Sağlığı Yüksek Lisansı’nı (1988) ve Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Eğitimde Psikolojik Hizmetler Doktorası’nı (1997) tamamlamıştır. 

Kurucularından olduğu Pencere Psikolojik ve Pedagojik Danışma Merkezi’nde 1991'den beri başta konuşma bozukluğu, Özgül Öğrenme Güçlüğü, Dikkat Eksikliği olmak üzere çeşitli konularda bireysel danışmanlık vermekte ve özel eğitim çalışmaları yapmaktadır. Erken çocuklukta temel alışkanlıkların edinilmesi, dil ve konuşma gelişiminin desteklenmesi, okuma alışkanlıklarının kazandırılması, çeşitli uyum ve davranış sorunları konularında ana babalara danışmanlık vermektedir. 

Bu konularla ilgili çeşitli konferanslar vermiş, makaleleri yayımlanmıştır. Çocuklara yönelik pek çok kitabı bulunmaktadır. 

2001’de kurduğu pencere-sey® yayınlarıyla da özellikle okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocuklara yönelik çeşitli kitap ve eğitim gereci üretimini sürdürmektedir. 

Dr. Ped. Yeşim Kesgül Sercan, "Doktor Dergisi"nin her sayısında düzenli olarak yayımlanan "Çocuklarımız İçin" bölümünü hazırlamaktadır. Bu yazılara, "Yazılarımız" bölümünden ulaşabilirsiniz.

Remzi Kitabevi’nden yayımlanan “ANA-BABA OKULU” kitabında “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nda Anne Babanın Yapabilecekleri” adlı bölümü yazmıştır. 
http://www.remzi.com.tr/kitap.asp?kitapId=756&anakategori=106&kategori=115 

Prof. Dr. Oya Güngörmüş Özkardeş, Pedagog

1981’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Pedagoji Bölümü’nü bitirmiş ardından aynı üniversitenin Çocuk Sağlığı Enstitüsü'nde Gelişim Nörolojisi dalında yüksek lisans (1986) ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Eğitim Bilimleri alanında doktora derecesini (1993), 1998 yılında rehberlik ve psikolojik danışma dalında doçentlik unvanını kazanmıştır

İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi’nde 2002 yılına kadar Okul Öncesi Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve Üniversitenin uygulama ana okulu olan ‘Çocuklar Evi’nin yöneticiliğini yapmış, başta ‘Okul öncesi Eğitim’ ve ‘Öğrenme Güçlükleri’ olmak üzere lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde pek çok ders vermiştir. 

2013 yılında Profesörlüğe yükseltilmiş olan Özkardeş halen Ticaret Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü'nde öğretim üyesidir.

Kurucularından olduğu Pencere Psikolojik ve Pedagojik Danışma Merkezi’nde başta okul başarısızlığı, Özgül Öğrenme Güçlüğü, Dikkat Eksikliği olmak üzere çeşitli konularda bireysel danışmanlık vermekte ve özel eğitim çalışmaları yapmakta, ailelere ve eğitimcilere çalışma grupları düzenlemektedir. Çeşitli ilköğretim okullarına danışmanlık hizmeti vermekte, öğretmenlere ve rehberlik servislerine eğitim vermektedir.

Bu konularla ilgili çeşitli konferanslar vermiş, makaleler yayımlamıştır. Çocuklara yönelik kitapları bulunmaktadır.

Kurucularından olduğu pencere-sey® yayınlarıyla da özellikle okul öncesi ve ilköğretim dönemindeki çocuklara yönelik çeşitli kitap ve eğitim gereci üretimini sürdürmektedir. 

Remzi Kitabevi’nden 2010'da yayımlanan “ANA-BABA OKULU” kitabında “Okul Başarısını Etkileyen Önemli Sorunlardan Biri: Özel Öğrenme Güçlükleri ” adlı bölümü yazmıştır.
http://www.remzi.com.tr/kitap.asp?kitapId=756&anakategori=106&kategori=115

Prof. Dr. Oya Güngörmüş Özkardeş'in "Baba Olmak" adlı kitabı Aralık 2010'da Remzi Kitabevi  tarafından yayımlanmıştır.Dr. Nilgün Peker, Psikolog

Avusturya Lisesi’nden mezun olduktan sonra, 1983’de Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü bitirmiş ardından aynı üniversitede Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans (1985) yapmıştır. Daha sonra Marmara Üniversitesi’nde Organizasyonel Davranış Dalı’nda Doktora derecesini (1991) almıştır.


Dr. Peker, Ticaret Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde ve Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde yarı-zamanlı öğretim görevlisi olarak dersler vermektedir.


Aile Terapisi ve NLP uzmanlığı olan Nilgün Peker, Pencere Psikolojik ve Pedagojik Danışma Merkezi’nde 2001'den beri yetişkinlere çeşitli konularda danışmanlık vermenin yanı sıra  çocuk ve ergenlerle okul ve davranış sorunları, sınav kaygısıyla başa çıkma gibi konularda  çalışmaktadır.

Çeşitli şirketlerde Etkin İletişim, Liderlik, Motivasyon, Stresle Baş Etmek, Eğiticinin Eğitimi, Takım Çalışması konularında eğitimler vermiştir.

Remzi Kitabevi’nden yayımlanan “ANA-BABA OKULU” kitabında “Sınava Hazırlanan –Kaygılı- Çocuğunuza Yardımcı Olabilirsiniz” adlı bölümü yazmıştır. 
http://www.remzi.com.tr/kitap.asp?kitapId=756&anakategori=106&kategori=115


 

Prof. Dr. Mustafa Sercan, Psikiyatr

1981’de İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Uzmanlık eğitimini İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda tamamladı (1987). 1991’de psikiyatri doçenti unvanını kazandı. Girne Asker Hastanesi’nde Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak askerlik görevini tamamladı (1987-1989). 1989 yılında Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak göreve başladığı Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 1993 yılında Klinik Şef Yardımcılığı'na yükseldi, 1993-1996 ve 1999-2007 dönemlerinde Adli Psikiyatri Birimi’nde Klinik Şef Yardımcısı, 1996 – 1999 döneminde İntihara Müdahale, Danışma ve Araştırma Terminali sorumlusu olarak çalıştı. 2007’de Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanlığı’na atandı, halen aynı görevi sürdürmektedir. 2008’de psikiyatri profesörlüğü’ne yükseltildi.
  

Mesleki ve bilimsel çalışmaları, depresyon, ruhsal travma, etik, adli psikiyatri ve konuşma bozuklukları alanlarında yoğunlaşmıştır. Ulusal ve uluslararası dergilerde makaleleri yayımlanmıştır. Dergi editörlüğü (Nöropsikiyatri Arşivi / 1994-1998) yapmıştır. Bölüm yazarlığı, bölüm çevirmenliği, editörlük, çeviri editörlüğü yaptığı kitaplar vardır. Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda çok sayıda bildiri ve konferans vermiştir.

 

Türk Nöropsikiyatri Derneği üyesi, Türkiye Psikiyatri Derneği kurucu üyesidir. Türk Nöropsikiyatri Derneği Yönetim Kurulu üyeliği (1990–1996) görevinde bulunmuş olup halen bu derneğin Etik Kurulu üyesidir. Türkiye Psikiyatri Derneği Kurucu Merkez Yönetim Kurulu üyeliği (1995-1996), İstanbul Şubesi İkinci Başkanlığı (1998–2000), Genel Başkan Yardımcılığı (2002–2005), Bolu Şubesi Başkanlığı (2007 - 2009), Etik Kurul üyeliği görevlerini yerine getirmiş, bu derneğin 2005 - 2011 arasında Merkez Onur Kurulu üyeliği yapmıştır. 2009'dan bu yana Psikiyatri Yeterlik Kurulu Başkanı ve TPD Bolu Şubesi Başkanıdır.


Kurucularından olduğu ve 1991’den itibaren özel mesleki uygulamalarını sürdürdüğü Psikolojik ve Pedagojik Danışma Merkezi’nden üniversite öğretim üyeliği görevine atanması nedeniyle ayrılmıştır.