anasayfa / pencere danışmanlık / uzmanlar / Prof. Dr. Oya Güngörmüş Özkardeş, Pedagog
Prof. Dr. Oya Güngörmüş Özkardeş, Pedagog

1981'de İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Pedagoji Bölümü'nü bitirdi. Yüksek Lisansını aynı üniversitenin Çocuk Sağlığı Enstitüsü'nde Gelişim Nörolojisi Programı'nda "Baba yoksunluğunun benlik kavramına etkisi ve babasız öğrencilerin problemlerinin hangi alanlarda yoğunlaştığının saptanması" başlıklı teziyle 1986'da tamamladı. Ardından İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Doktora Programı'nı "Baba yoksunluğunun çocuğun zekası, akademik başarısı ve benlik kavramı üzerinde etkilerinin araştırılması" başlıklı teziyle 1992'de tamamladı.1998'de Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bilim Dalı'nda Doçent ünvanı aldı.

1984-2002 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü'nde Okul Öncesi Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Üniversitenin uygulama ana okulu olan 'Çocuklar Evi'nin yöneticiliği gibi çeşitli görevlerde bulundu. Başta "Okul öncesi Eğitim", "Özel Eğitim" ve "Öğrenme Güçlükleri", "Üstün Zekalı Çocuklardaki Nöropsikolojik Sorunlar ve Öğrenme Güçlükleri", "WISC, WISC-R ve Stanford-Binet Testlerinin Uygulaması" olmak üzere lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde çeşitli dersler verdi.

İ.Ü. ve ÇYDD Ortak Projeleri olan Batman Yaz Okulu (Okul öncesi), Gölcük Rehabilitasyon Merkezi (Deprem sonrası), SHÇEK Yaz Okulu Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitimi Projelerini gerçekleştirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı'nda yer aldı.

Özkardeş, 2013'de Profesör oldu. Halen İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fen & Edebiyat Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü'nde öğretim üyesidir. "Öğrenme Psikolojisi", "Bilişsel Gelişim", "Özel Öğrenme Güçlükleri", "Gelişimsel Psikopatoloji", "Farklı Gelişim Gösteren Çocuklar ve Eğitimleri" gibi dersler vermektedir.

1991'de çalışma arkadaşlarıyla birlikte pencere pedagojik psikolojik danışmanlık merkezi'ni kurdu

1992'den itibaren çocuk kitapları hazırlamaya başladı. Bunlar çeşitli yayınevlerinde yayımlandı 2001'de pencere-sey® yayınevinin kurucuları arasında yer aldı halen okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocuklara yönelik çeşitli kitap ve eğitim gereci üretimini bu yayınevinde sürdürmektedir. Yayımlanmış 5 ürünü bulunmaktadır. ( Yayınları için tıklayınız )

Ana-Baba Okuluİ.Ü. bünyesinde başlatılan "Ana Baba Okulu Projesi'nin gerçekleşmesinde görev aldı, çeşitli dersler verdi, dersleri projenin kitaplarında yer aldı. 2010 yılında Remzi Kitabevi'nden yayımlanan "ANA-BABA OKULU" kitabında da "Baba ve Çocuk" ve "Okul Başarısını Etkileyen Önemli Sorunlardan Biri: Özel Öğrenme Güçlükleri" adlı bölümleri yazdı.

Ana-Baba Okulu AÇEV'in "Baba Destek Programı"nın Danışma Kurulu'nda yer aldı, 2010 yılında Remzi Kitabevi'nden "Baba Olmak" adlı kitabı yayımlandı.

Meslek hayatı boyunca ulusal ve uluslararası birçok kongreye katılmış; çeşitli kitaplarda bölüm yazıları, bilimsel dergilerde, günlük dergi ve gazetelerde yazıları, görüşleri yayımlanmış; çok sayıda okul öncesi eğitim merkezi ve okulda seminer ve konferanslar vermiş, danışmanlık yapmıştır.

pencere pedagojik psikolojik danışma merkezi'nde çalıştığı konular

Merkezde başta gelişim bozukluğu, özgül öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, yaygın gelişim bozukluğu, üstün zekalı çocuklardaki nöropsikolojik sorunlar ve öğrenme güçlükleri olmak üzere çeşitli konularda bireysel danışmanlık vermekte ve özel eğitim çalışmaları yapmakta; özel eğitimini sürdürdüğü çocukların ana babalarıyla da eş zamanlı çalışarak sorunla baş etme eğitimi vermektedir.

Çocuğun doğal gelişim seyrinde belirgin bir sorun görülmeden önleyicilik adına başvurulduğu durumlarda anne baba adaylarını bilgilendirme, annelik babalık becerilerini geliştirme, temel alışkanlıkların (uyku, beslenme, tuvalet) ve öz bakım becerilerinin edinilmesi, gelişimin desteklenmesi, okula hazırlıklı olma ve okula başlama süreciyle baş etme, ödev yapma ve okuma alışkanlıkları vb sorumlulukların kazandırılması ve sosyalleşme gibi konularda danışmanlık vermektedir.

Yukarıda sayılan konularda sorun oluştuğu durumlarda, boşanma vb yaşam olayları söz konusu olduğunda, okul ve öğrenme sorunları ya da farklı nedenlerle çeşitli uyum ve davranış sorunları görüldüğünde bu konular üzerine çocuklarla çalışmakta ve yine ana babalara konuyla baş etmeleri, bu süreçte ve sonrasında duruma uygun yaklaşımları edinmeleri doğrultusunda danışmanlık vermektedir.

Ayrıca okul danışmanlığı, öğretmen eğitimi, uzman süpervizyonu gibi çalışmalarını da sürdürmektedir.


çizerin yayınevimizdeki kitapları

yönergeleri izleyelim | peg - düşünme becerileri
Düşünme Becerileri Dizisi’nin üçüncü kitabıdır. Çocuğun bir görevi yerine getirebilmesi için gereken dikkat, yönergeyi bütünüyle algılama, kavrama, akılda tutma, istenilen sıraya dikkat etme, tüm bilgileri birbiri ile ilişkilendirebilme gibi düşünme becerilerinin yanı sıra işitsel ve görsel dil becerilerini geliştirmeyi hedefleyen, eğlenceli çalışmaların yer aldığı bir alıştırma kitabıdır.

+ İncele

yönlerle düşünelim | peg - düşünme becerileri
Düşünme Becerileri Dizisi'nin beşinci kitabıdır. Çocuğumuzun nesnelerin uzaydaki konumlarını algılama becerisinin gelişmesini, ileri/geri, yukarı/aşağı, sağ/sol, ana ve ara yönler gibi kavramları çeşitli akıl yürütme çalışmalarında kullanabilecek ölçüde ayrıntılı olarak kavrayabilmesini amaçlayan eğlenceli çalışmalardan oluşmuş bir alıştırma kitabıdır.

+ İncele

haydi çizelim 1 | peg - baskısı tükenenler
Haydi Çizelim 1” çocukların kalem kağıtla tanışmalarını ve karalamadan çizmeye geçmelerini hedefleyen iki alıştırma kitabının birincisidir. Çocuktan istenen belli noktalar arasında istenen yönde çizgiler çizmesi, kesik çizgilerin üzerinden gitmesi, istenen resimleri boyaması gibi görevlerdir.

+ İncele

haydi çizelim 2 | peg - başlangıç kitapları
“Haydi Çizelim 2” karalamadan çizmeye geçmiş olan çocukların bu çizgilerini biraz daha biçimlendirmeyi, yazı yazarken kullanacakları şekillere alışkanlık kazandırmayı hedefleyen bir alıştırma kitabıdır. Çocuktan istenen belli noktalar arasında istenen yönde ya da iki snır arasında çizgi çizmesi, verilen kesik çizgilerin üzerinden gitmesi, modeli kopya etmesi gibi görevlerdir.

+ İncele

uyak bulmaca | peg - baskısı tükenenler
Sesler arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt etme becerisini, işitsel dikkat ve işitsel belleği geliştirmek amacıyla tasarlanmış, yap boz şeklinde 60 resim kartından oluşan bir eğitim gerecidir.

+ İncele

uyakları öğrenelim | peg - dil becerileri
“uyakları öğrenelim” Dil Beceriler Dizisi’nin yedinci kitabıdır. Sessel (fonolojik) farkındalık becerisi kazandırıp işitme ve dil becerilerini geliştirmeyi, işitsel belleği, işitsel dikkati güçlendirmeyi, odaklanma, yoğunlaşma becerisini artırmayı ve sözcük dağarcığını geliştirmeyi amaçlayan bir çalışma kitabıdır. Uyakların dil, konuşma ve okuma yazmadaki önemi ve pekiştirilme önerileri kitapta yer almaktadır.

+ İncele


 

Copyright © 2014 | pencere-sey®